Tunga fordon och transporter
RSS icon Email icon Home icon
 • Tunga transporter och säkerhet

  Posted on September 29th, 2015 admin No comments

  3193631-truck-on-highway

  Med tunga transporten avses lastbil- och långtradartransporter. Detta är en viktig del av många länders ekonomi, men när de inte går till på rätt sätt utgör de en säkerhetsrisk i trafiken, både för föraren av transporten och för andra i trafiken. Ansvaret för att detta går till på ett säkert sätt ligger både hos den som tillhandahåller tjänsten och den som köper den.

  Lagen i Sverige säger att en tung lastbil inte får färdas fortare än 80 km/h, eller 90 km/h på motorvägar och motortrafikleder. En lastbil med släp får aldrig färdas fortare än 80 km/h. Sedan gäller naturligtvis även lagen om bilbälte. Och slutligen så måste både körtider och vilotider både dokumenteras och kontrolleras.

  Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, eller NTF anser att det borde finnas ytterligare krav på dessa transporter. För att öka säkerheten föreslår de bland annat att varje fordon bör utrustas med alkolås och mer effektiva bältespåminnare.

  De säger att företagen borde se till att dessa lastbilar bör utrustas med tekniska stödsystemet ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet, och att detta borde införas som krav vid upphandling av transporter.

  Utöver detta vill NTF även se att både de som köper och säljer transporter ska införa öppna kvalitetssystem som garanterar mer trafiksäkra transporter. Detta ska då inkludera rätt val av fordon och säkerhetsutrustning.

  Vissa av NTFs tidigare tycken kring säkerhet har kunnat tillfredsställas med hjälp av ny teknik som backkameror, men det finns fotfarande mycket som kan göras för att kunna se till att alla i trafiken är säkrade från olyckor  när tunga transporter är ute och kör på vägarna.