Tunga fordon och transporter
RSS icon Home icon
 • Transporter och specialtransporter

  Posted on April 25th, 2014 rnn.yqe. No comments

  Transporter kan ske på en rad olika sätt, till exempel med bil, lastbil, tåg eller flyg. Idag är transporter av olika slag på grund av handeln med varor något som är mycket vanligt förekommande. En av de vanligaste transportformerna är med lastbil, vilket inte minst märks ute på våra vägar, som är frekvent trafikerade av tunga fordon av olika slag.

  Transporfordon

  Vid transport av vissa typer av varor och produkter kan det ibland vara nödvändigt med så kallade specialtransporter. Det kan till exempel röra sig om transport och farligt gods, som till exempel olika former av gaser och vätskor eller till och med radioaktiva ämnen, transport av stora, tunga och breda maskiner till industrin samt djurtransporter och andra transporter till jordbruket.

  Har man för avsikt att anlita ett åkeri för en specialtransport är det viktigt att välja en aktör med bred erfarenhet och kunskap inom området så man är säker på att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt.