Tunga fordon och transporter
RSS icon Email icon Home icon
 • Transport farligt gods

  Posted on May 13th, 2014 admin No comments

  Att transportera farligt gods innebär att man som transportör måste genomgå en särskild utbildning för detta, och även genom gå fortsättning- och repetitionsutbildning inom området “Farligt Gods” med jämna mellanrum allt för att upprätthålla rätt kunskap.

  Markerad farligt gods på tankvagnDet finns fyra regelverk för denna hantering och dessa har utformats av organet UNECE inom FN. Det rör sig om hantering av explosiva ämnen och föremål, gaser av olika slag. Brandfarliga vätskor och ämnen, oxiderande ämnen och organiska peroxider. Det kan röra sig om giftiga eller smittsamma ämnen eller radioaktiva ämnen. Även frätande ämnen både flytande och fast som kan skada något i sin omgivning. Det finns speciella märken för varje olikt ämne.

  Viktigt att markera både på gods och fordon som transporterar godset, fram och bak på fordonet så ska orange skyltar sättas så att alla blir medvetna om att fordonet transporterar farligt gods. Skyltar som är tvådelade med siffror på används av till exempel tankbilar, siffrorna som står först betecknar hur pass farligt godset är. Som exempel så får bensin numret 33 vilket innebär mycket brandfarlig medans siffrorna 30 för fotogen innebär att det är brandfarligt om än mindre brandfarligt än bensin.

  De fyra siffrorna under de två första innebär vilken typ av gods det är, 1203 står för bensin och så finns det så kallade UN-nummer för allt som klassas som farligt gods. Att markera gods gäller alla som transporterar gods från lastbilar till tåg.