Tunga fordon och transporter
RSS icon Email icon Home icon
 • Olika krav på olika fordon

  Posted on August 21st, 2016 admin No comments

  Det finns många sorter fordon och mellan två fordon så kan det kan skilja mycket vad gäller kraven på till exempel hastighet, behörighet och skatt. För att inte riskera att göra fel så är det viktigt att veta vad som gäller för det fordon som man ska använda.

  När man har ett fordon så måste man först veta till vilken fordonsklass som fordonet tillhör. På Transportstyrelsens hemsida så delas trafiken först in i vägtrafik, luftfart, sjöfart och tåg. Vägtrafiken är både fordon som åker på vägarna och de som är gjorda för att köras i terräng, de delas in i motorredskap, traktorer, terrängmotorfordon och motorfordon. Fordonen delas sedan in i olika steg av underkategorier.

  Motorredskap definieras som motordrivna fordon som har blivit byggda för förflyttningar av gods på kortare sträckor eller som arbetsredskap. Fordonen delas sedan in i två klasser efter vilken högsta hastighet som de är konstruerade för.

  Traktorer är indelade i olika klasser beroende på högsta hastighet, men när fordonen ska beskattas så handlar det även om vilken vikt som traktorn har.

  Terrängmotorfordon är fordon som är avsedda för att transportera gods eller personer i terräng. De delas in i terrängskotrar och terrängvagnar beroende på hur mycket de väger men har också underklasser.

  Motorfordon är motorcyklar, mopeder och bilar, men även efterfordon och släpfordon. I kategorin bilar så ingår både personbilar, lastbilar och bussar med sina underklasser. Även de andra kategorierna inom motorfordon har underklasser.