Tunga fordon och transporter
RSS icon Email icon Home icon
 • Lastbilars användningsområden

  Posted on June 18th, 2014 admin No comments

  Lastbilen är din trogna vän som aldrig klagar över långa turer eller svåra uppgifter. Lastbilar används i första hand till att frakta varor och gods. Det finns verkligen en sanning i att utan lastbilar dör Sverige.

  Lastbil

  Lastbilarna och åkerierna hjälper till att hålla den svenska ekonomin och industrin levande. Utan möjligheten att frakta gods är det omöjligt att bedriva industriverksamhet i Sverige. En modern lastbil ska vara funktionell och mångsidig. Det ska vara enkelt att lasta på och av. Många lastbilar har hydrauliska hissar längst bak som gör det möjligt att lasta in och ut gods även utan gaffeltruckar. Då räcker det gott med en palldragare även fast det så klart är effektivare med bra maskiner när det rör sig om mycket gods. Genom att inhandla rätt teknik kan du i längden se till att spara mycket pengar genom att göra arbetet effektivare.

  Fler användningsområden

  Lastbilen kan också användas på fler sätt än endast till att frakta gods. De moderna lastbilarna och släpen är väl utrustade att klara av mycket. Som exempel finns det speciella släpvagnar som klarar av att lyfta oerhört tungt. Det gör att det är möjligt att lyfta av och på containrar vilket underlättar arbetet något oerhört. En ny del av lyfttekniken är att använda en magnetgenerator som ger oerhört stor kraft och goda lyftegenskaper. Du kan läsa mer om den nya tekniken på AMAS hemsida. När du använder en sådan magnetgenerator behöver du inte mer kraft.

  Det kommer inte att krävas en större motor eller större kraft i fordonet. Det du istället gör då är att utnyttja den kraft som redan finns och sedan maximera den med hjälp av magnetgeneratorn. Magnetgeneratorn gör nämligen om den hydrauliska kraften till magnetisk lyftkraft. På så sätt kan du använda dig av ett effektivare sätt att lyfta på utan att dina bränslekostnader ökar.